Duta Belia TN50
Duta Belia TN50 adalah tokoh-tokoh belia yang mendukung falsafah TN50 dan membantu melakar masa depan Malaysia.
SARAH JOAN
MOKHTAR
Ganesh
Muren
Dzameer
Dzulkifli
Dr Lutfi Fadil
Lokman
Ng
Yeen Seen
Mua’mar
Ghadafi Jamal
Sharon
Wee Ee Lin
Zhariff
Afandi
Dr Louisa Shobhini
Ponnampalam
Dr Aizan
Sofia Amin
Shahril
Hamdan
Faisal
Ariff
Dr Farrah-Hani
Imran
NOOR NEELOFA
MOHD NOOR
ARTHUR
JOSEPH KURUP
GABRIEL
FAIRUZ LOUIS
DATO’ DR. USTAZ
IZHAR ARIFF
JUFITRI
JOHA
BEN
UZAIR
ANNIKETYNI
MADIAN
DR. JULIANA
LIM
DR. ESTHER
MICHAEl
NADHIRAH
MOHD. RIFAI